12 03 2012

Sahih Buhari Hadisleri

 

Sahih Buhari Hadisleri

Fasillar hadislerin kategorilerine göre tasnif edilmis halidir. Tikladiginiz basliklardan ilgili kategoriler ve hadisleri okuyabilirsiniz

« geri 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50    ileri »

 

Fasil

:

KİTÂBÜ`L-VUDÛ`

Konu

:

Misvak kullanmak

Ravi

:

Huzeyfe b. el-Yemânî

Baslik

:

MİSVÂK KULLANMANIN FAZÎLETİNE DÂİR HADÎSLER

Hadis

:

"Nebiyy-i Mükerrem salla`llâhu aleyhi ve sellem gece kalkınca ağzını misvâk ile oğardı." dediği rivâyet olunuyor.

HadisNo

:

181

 

 

Fasil

:

KİTÂBÜ`L-VUDÛ`

Konu

:

Büyüye hürmet;Misvak kullanmak

Ravi

:

Abdullâh b. Ömer

Baslik

:

MİSVÂK KULLANMANIN FAZÎLETİNE DÂİR HADÎSLER

Hadis

:

Şöyle demiştir: Nebiyy-i Ekrem salla`llâhu aleyhi ve sellem buyurdu ki, rü`yâda kendimi bir misvâk ile dişlerimi ovar gördüm. Yanıma biri diğerinden yaşlı iki kişi geldi. Misvâk`ı en küçüğüne uzattım. Bana: "Büyüğüne ver." denildi. Ben de büyüğüne verdim.

HadisNo

:

182

 

 

Fasil

:

KİTÂBÜ`L-VUDÛ`

Konu

:

Uykudan önce duâ etmek;Yatarken temizlenmek

Ravi

:

Berâ` b. Âzib

Baslik

:

PEYGAMBER (S.A. VE S.)İN BERÂ` İBN-İ ÂZİB (R.A.)E YATMA ÂDÂBINI ÖĞRETMESİ

Hadis

:

Şöyle demiştir: Nebiyy-i Ekrem salla`llâhu aleyhi ve sellem bana buyurdu ki, yatağına vardığında (ibtidâ) namaz abdesti gibi (bir) abdest al. Sonra sağ tarafına uzanıp ... de. Şâyed o gece ölecek olursan fıtrat, yâni dîn-i İslâm üzere ölürsün. Bu sözler, söyliyecek (in dünyâ kelâm) lerinin en sonu olsun. -Berâ` radiya`llâhu anh der ki, bunu Nebiyy-i Ekrem salla`llâhu aleyhi ve sellem`in huzûrunda tekrâr ettim. ... ye varınca ... dedim. Resûlu`llâh salla`llâhu aleyhi ve sellem: "Hayır, ... buyurdu.

HadisNo

:

183

 

 

Fasil

:

KİTÂBÜ`L-GUSL

Konu

:

Gusül

Ravi

:

Ümmü`l-mü`minîn Âişe

Baslik

:

RESÛL-İ EKREM (S.A. VE S.)İN NE ŞEKİLDE GUSLETTİĞİNE DÂİR RİVÂYETLER

Hadis

:

Şöyle demiştir: Nebiyy-i Ekrem salla`llâhu aleyhi ve sellem cenâbetten (çıkmak için) yıkandığı zaman (işe) ellerini yıkamaktan başlardı. Sonra namaz için abdest alır gibi abdest alırdı. Sonra parmaklarını taldırıp saçlarının dibini hilâllardı. Sonra suyu başına üç avuç döker, ondan sonra da bütün bedeninin üzerinden akıtırdı.

HadisNo

:

184

 

 

Fasil

:

KİTÂBÜ`L-GUSL

Konu

:

Gusül

Ravi

:

Ümmü`l-Mü`minîn Meymûne b. el-Hâris

Baslik

:

RESÛL-İ EKREM (S.A. VE S.)İN NE ŞEKİLDE GUSLETTİĞİNE DÂİR RİVÂYETLER

Hadis

:

Şöyle demiştir: Resûlu`llâh salla`llâhu aleyhi ve sellem yalnız ayaklarını (yıkamak üzere) namaza abdest alır gibi abdestini aldı. Bacak aralarını ve oralarına isâbet eden yıkanacak şeyleri de yıkadı. Sonra kendi üzerine su döktü. Sonra ayaklarını uzatıp yıkadı. (Resûlu`llâh salla`llâhu aleyhi ve sellem`in) cenâbetten (çıkmak için) guslü işte budur.

HadisNo

:

185

 

 

Fasil

:

KİTÂBÜ`L-GUSL

Konu

:

Gusül

Ravi

:

Ümmü`l-mü`minîn Âişe

Baslik

:

RESÛL-İ EKREM (S.A. VE S.)İN NE ŞEKİLDE GUSLETTİĞİNE DÂİR RİVÂYETLER

Hadis

:

Şöyle demiştir: Nebiyy-i Mükerrem salla`llâhu aleyhi ve sellem ile ben bir kaptan guslederdik. (Bu kap da) ferak denilen bir kadeh idi.

HadisNo

:

186

 

 

Fasil

:

KİTÂBÜ`L-GUSL

Konu

:

Guslederken gizlenmek;Gusül

Ravi

:

Ümmü`l-mü`minîn Âişe

Baslik

:

RESÛL-İ EKREM (S.A. VE S.)İN NE ŞEKİLDE GUSLETTİĞİNE DÂİR RİVÂYETLER

Hadis

:

Resûlu`llâh salla`llâhu aleyhi ve sellem`in (keyfiyet-i) guslü sorulmuş. (Âişe radiya`llâhu anhâ) bir sâ` mıkdârı (su alır) bir kap istedi. Onunla yıkandı. Ve başının üzerine su akıttı. Şu kadar ki, kendisi ile soranlar arasında (bedeninin aşağısını görünmemek için ) bir perde vardı.

HadisNo

:

187

 

 

Fasil

:

KİTÂBÜ`L-GUSL

Konu

:

Gusül

Ravi

:

Câbir b. Abdullâh

Baslik

:

RESÛL-İ EKREM (S.A. VE S.)İN NE ŞEKİLDE GUSLETTİĞİNE DÂİR RİVÂYETLER

Hadis

:

Biri Câbir`e gusl(ün keyfiyyetin)den suâl etmiş. O da: "Sana bir sâ` (mıkdârı su) yeter." cevâbını vermiş. Bir diğeri "Bana bu kadarı yetmez." demiş. Bunun üzerine Câbir (radiya`llâhu anh): "Saçı senden daha gür, kendisi de senden hayırlı olan zâta (bu kadarı) yetiyordu." cevâbını vermiş. -Sonra (Câbir radiya`llâhu anh) oradaki cemâate (üstünde yalnız) bir parça libas olduğu halde imâm olmuş.

HadisNo

:

188

 

 

Fasil

:

KİTÂBÜ`L-GUSL

Konu

:

Gusül

Ravi

:

Cübeyr b. Mut`im

Baslik

:

RESÛL-İ EKREM (S.A. VE S.)İN NE ŞEKİLDE GUSLETTİĞİNE DÂİR RİVÂYETLER

Hadis

:

Resûlu`llâh salla`llâhu aleyhi ve sellem`in: "Başımın üzerinden üç kere (de suyu avuç avuç) akıtırım." buyurup her iki eliyle de (ta`rîf için) işâret buyurdukları rivâyet olunuyor.

HadisNo

:

189

 

 

Fasil

:

KİTÂBÜ`L-GUSL

Konu

:

Gusül

Ravi

:

Ümmü`l-mü`minîn Âişe

Baslik

:

RESÛL-İ EKREM (S.A. VE S.)İN NE ŞEKİLDE GUSLETTİĞİNE DÂİR RİVÂYETLER

Hadis

:

Şöyle demiştir: Nebiyy-i Muhterem salla`llâhu aleyhi ve sellem, cenâbetten (çıkmak için) yıkandığında külek gibi bir şey isterdi. Sonra iki avucuyla (su) alıp başının sağ tarafından başlayarak sol tarafını (da) yıkadıktan sonra (yine) iki avucuyla başının ortasına (su) dökerdi.

HadisNo

:

190

 

Hadis » Sahih Buhari » Hadisler

Sahih Buhari Hadisleri

Fasillar hadislerin kategorilerine göre tasnif edilmis halidir. Tikladiginiz basliklardan ilgili kategoriler ve hadisleri okuyabilirsiniz

« geri 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40    ileri »

 

Fasil

:

KİTÂBÜ`L-GUSL

Konu

:

İhrama girmek

Ravi

:

Ümmü`l-mü`minîn Âişe

Baslik

:

İHRAMDAN ÖNCE RESÛL-İ EKREM (S.A. VE S.)İN GÜZEL KOKU SÜRÜNDÜDÜĞÜNE DÂİR HAZRET-İ ÂİŞE HADÎSİ

Hadis

:

Şöyle demiştir: Resûlu`llâh salla`llâhu aleyhi ve sellem`e ben ıtır sürerdim. O da (gece) zevcâtını tavâf ettikten sonra sabahleyin ıtır âsârı (daha) üzerinde iken ihrâma girerdi.

HadisNo

:

191

 

 

Fasil

:

KİTÂBÜ`L-GUSL

Konu

:

Hz. Peygamber`in âilelerini dolaşması

Ravi

:

Enes b. Mâlik

Baslik

:

İHRAMDAN ÖNCE RESÛL-İ EKREM (S.A. VE S.)İN GÜZEL KOKU SÜRÜNDÜDÜĞÜNE DÂİR HAZRET-İ ÂİŞE HADÎSİ

Hadis

:

Şöyle demiştir: Resûlu`llâh salla`llâhu aleyhi ve sellem gecenin, yâhud gündüzün bir saatinde (bütün) zevcât (-ı tâhirât)ını devr ederdi. Bunlar da onbir ve diğer rivâyetde dokuz (hâtûn) idi. "Buna tâkat getirir mi idi?" diye soran râvî (Katâde)ye: "Biz, aramızda ona (yâni Resûlu`llâh salla`llâhu aleyhi ve sellem`e) otuz erkek kuvveti verilmiştir diye söyleşirdik." cevâbını vermiş.

HadisNo

:

192

 

 

Fasil

:

KİTÂBÜ`L-GUSL

Konu

:

İhrama girmek

Ravi

:

Ümmü`l-mü`minîn Âişe

Baslik

:

İHRAMDAN ÖNCE RESÛL-İ EKREM (S.A. VE S.)İN GÜZEL KOKU SÜRÜNDÜDÜĞÜNE DÂİR HAZRET-İ ÂİŞE HADÎSİ

Hadis

:

"Nebiyy-i Ekrem salla`llâhu aleyhi ve sellem ihramda iken (mübârek) başında ıtrın parıldaması sanki hâlâ gözümün önündedir." dediği rivâyet olunuyor.

HadisNo

:

193

 

 

Fasil

:

KİTÂBÜ`L-GUSL

Konu

:

Gusül

Ravi

:

Ümmü`l-mü`minîn Âişe

Baslik

:

RESÛL-İ EKREM (S.A. VE S.)İN NASIL GUSLETTİĞİNE DÂİR HAZRET-İ ÂİŞE HADÎSİ

Hadis

:

Şöyle demiştir: Nebiyy-i Muhterem salla`llâhu aleyhi ve sellem cenâbetten (çıkmak için) yıkanacağı vakit (iptidâ) ellerini yıkar ve namaz abdesti gibi abdest alırdı. Sonra gusle başlardı. Sonra saçlarını elleriyle hilâllardı. Nihâyet derisinin iyice ıslandığına kanâat getirince üç kere su akıtır, bütün cesed(-i şerîf)ini yıkardı.

HadisNo

:

194

 

 

Fasil

:

KİTÂBÜ`L-GUSL

Konu

:

Gusül

Ravi

:

Ebû Hüreyre

Baslik

:

RESÛL-İ EKREM (S.A. VE S.)İN NASIL GUSLETTİĞİNE DÂİR HAZRET-İ ÂİŞE HADÎSİ

Hadis

:

Şöyle demiştir: (Bir def`a) namaz ikâme edildi. (Herkes) ayakta iken saflar düzeldi. Ondan sonra Resûlu`llâh salla`llâhu aleyhi ve sellem (hücresinden) yanımıza geldi. Namazgâhında durunca cünüb olduğunu hatırladı. Bize: "Yerinizde durun." (diye işâret buyurdu. Sonra dönüp yıkandı. Başı damlaya damlaya yanımıza çıktı. Tekbîr aldı. Biz de birlikte namazı kıldık.

HadisNo

:

195

 

 

Fasil

:

KİTÂBÜ`L-GUSL

Konu

:

Hayâ;Hz.Mûsâ;Mûsâ (A.S.)

Ravi

:

Ebû Hüreyre

Baslik

:

HAZRET-İ MÛSÂ`NIN YIKANIRKEN ELBÎSESİNİ KAÇIRAN TAŞI GERİ ÇAĞIRMA MU`CİZESİ

Hadis

:

Şöyle demiştir: Nebiyy-i Ekrem salla`llâhu aleyhi ve sellem Buyurdu ki: Benî İsrâîl çıplak ve biribirine baka baka yıkanırlardı. Mûsâ (aleyhi`s-salâtü ve`s-selâm) ise (kemâl-i hayâsından) yalnızca yıkanırdı. Benî İsrâîl: "Vallâhi Mûsâ`yı bizimle berâber yıkanmaktan men` eden şey (mutlakâ) debbe, yâni kasığı çıkık olmasıdır." der (ve bu guftugû ile zât-ı celîl-i Risâlet-Penâhına ezâ eder)lerdi. (Mûsâ salla`llâhu aleyhi ve sellem) bir def`a yıkanmağa gitti. Elbisesini de bir taşın üstüne koydu. Taş, elbisesini alıp kaçtı. Mûsâ (aleyhi`s-selâm): "Aman taş, rubamı! Aman taş, rubamı!" diyerek (ve alabildiğine koşarak) arkasına düştü. Benî İsrâîl onu (bu halde) görüp de: "Vallâhi Mûsâ`da bir kusur yokmuş." deyinceye kadar (ardınca gitti). (Ondan sonra Musâ aleyhi`s-salâtü ve`s-selâm) elbisesini alıp taşı döğmeye başladı.- Ebû Hüreyre (radiya`llâhu anh) der ki: Vallâhi o taşta dayaktan hâlâ altı, yâhud yedi bere izi kalmıştır.

HadisNo

:

196

 

 

Fasil

:

KİTÂBÜ`L-GUSL

Konu

:

Eyyup (A.S) kıssası

Ravi

:

Ebû Hüreyre

Baslik

:

ALLÂH`IN BEREKETİNDEN MÜSTAĞNÎ KALAMAYAN HAZRET-İ EYYÛB`UN KISSASI

Hadis

:

Şöyle demiştir: Nebiyy-i Ekrem salla`llâhu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Eyyûb (salla`llâhu aleyhi ve sellem) çıplak yıkandığı sırada üzerine altından çekirgeler üşdü. Eyyûb (aleyhi`s-selâm) avuç avuç (alıp) rubasının içine (atmağa) başladı. Rabb(-i Kerîm)i: "Eyyûb, şu gördüğünden seni ganî kılmamış mı idim?" diye nidâ edince: "Evet (Yâ Rabbi,) Senin İzzet (ve Celâline) kasem olsun ki (beni ganî kılmıştın.) Lâkin Senin bereketinden müstağnî kalacağım yok." cevâbını verdi.

HadisNo

:

197

 

 

Fasil

:

KİTÂBÜ`L-GUSL

Konu

:

Guslederken gizlenmek;Gusül

Ravi

:

Ümmü Hânî-i bint-i Ebî Tâlib

Baslik

:

YIKANIRKEN SETREDİLMEĞE DÂİR ÜMMÜ HÂNÎ HADÎSİ

Hadis

:

Şöyle demiştir: Feth(-i Mekke) senesi Resûlu`llâh salla`llâhu aleyhi ve sellem`in yanına gittim. Baktım yıkanıyor. Fâtımâ da onu setrediyor. (Selâm verdim.) "Bu (kadın) kimdir?" diye sordu. "Benim, Ümmü Hânî" cevâbını verdim.

HadisNo

:

198

 

 

Fasil

:

KİTÂBÜ`L-GUSL

Konu

:

Cünüp durmamak;Gusül

Ravi

:

Ebû Hüreyre

Baslik

:

CENÂBET OLMAKLA VÜCÛDUN NECİS OLMADIĞINA DÂİR EBÛ HÜREYRE HADÎSİ

Hadis

:

Rivâyet etmiş ki, cünüb iken Medîne sokaklarından birinde kendisine Nebiyy-i Ekrem salla`llâhu aleyhi ve sellem tesâdüf etmiş. - (Ebû Hüreyre) der ki, yanından savuşup gittim. Ve gusledip geldim. (Resûlu`llâh salla`llâhu aleyhi ve sellem): "Yâ Ebâ Hüreyre, nerede idin." diye sordu. "Cünüb idim. Tahâretsiz olarak seninle birlikte oturmak istemedim." dedim. Bunun üzerine "Sübhana`llâh Mü`min (hiç) necis olmaz." buyurdu.

HadisNo

:

199

 

 

Fasil

:

KİTÂBÜ`L-GUSL

Konu

:

Cünüp olarak uyumuk

Ravi

:

Abdullâh b. Ömer

Baslik

:

CENÂBET OLMAKLA VÜCÛDUN NECİS OLMADIĞINA DÂİR EBÛ HÜREYRE HADÎSİ

Hadis

:

Şöyle demiştir: Ömer b. el-Hattâb radiya`llâhu anh, Nebiyy-i Mükerrem salla`llâhu aleyhi ve sellem`e: "Birimiz, cünüb iken uykuya varabilir mi?" diye sordu. "Evet. Herhangi biriniz abdest aldıktan sonra (canı isterse) cünüb iken (de) yatsın." buyurdular.

HadisNo

:

200

 

Hadis » Sahih Buhari » Hadisler

Sahih Buhari Hadisleri

Fasillar hadislerin kategorilerine göre tasnif edilmis halidir. Tikladiginiz basliklardan ilgili kategoriler ve hadisleri okuyabilirsiniz

« geri 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41    ileri »

 

Fasil

:

KİTÂBÜ`L-GUSL

Konu

:

Gusül gerektiren haller

145
0
0
Yorum Yaz